ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

Tea Oil and Plant Oils Development Center

 • หน้าแรก blog
  หน้าแรก blog ที่นี่จะพาคุณไปที่หน้ารวม blog ทั้งหมดของเวบไซต์นี้
 • หมวด
  หมวด แสดงหมวดทั้งหมด
 • Tags
  Tags แสดงรายการ tag ที่ถูกใช้ใน blog
 • Bloggers
  Bloggers ค้นหา blogger ที่คุณชื่นชอบ
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
  เข้าระบบ แบบฟอร์มเขัาระบบ

ชื่องานวิจัย คัดเลือกพันธุ์ชาน้ำมันที่เหมาะสมในการปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Continue reading
in งานวิจัยแปลงปลูก 2747
0

ชื่องานวิจัย  ศึกษาพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ ได้แก่ มะรุมและฟักทอง

Continue reading
in งานวิจัยแปลงปลูก 3052
0

ชื่องานวิจัย  การศึกษาพฤติกรรมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของชาน้ำมันในสภาพแปลงปลูก

Continue reading
in งานวิจัยแปลงปลูก 2493
0

ชื่องานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของชาน้ำมันจากต้นกล้าเปลี่ยนยอดใน สภาพแปลงปลูก

Continue reading
in งานวิจัยแปลงปลูก 2432
0

ชื่องานวิจัย การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของชาน้ำมันบนต้นตอชาพื้นเมือง

Continue reading
in งานวิจัยแปลงปลูก 2380
0

ชื่องานวิจัย คัดเลือกต้นชาน้ำมันที่มีลักษณะเด่นด้านการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสูงในพื้นที่แปลงปลูกปูนะ - ปางมะหัน พื้นที่ละ 200 ต้น

Continue reading
in งานวิจัยแปลงปลูก 2960
0