Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ประกาศการประกวดราคา

1.ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ณ อาคารห้องประชุมกระจกลานนิทรรศการ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา รับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ตำแหน่ง ผจก.ร้านอาหารเมล็ดชา   
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง   
วุฒิการศึกษาประจำตำแหน่งงาน    ปริญญาตรี
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง   
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
2.  มีประสบการณ์ด้านงานร้านอาหาร 2 ปีขึ้นไป
4. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
5.  มีภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบสูง รักงานบริการ
6. มีความสามารถในการวางแผนงาน และประมาณการ
7. ทำงานเป็นกะได้
8. มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
9. ส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และอยู่ในกฎระเบียบตามที่กำหนด
คุณสมบัติอื่นๆ  (Other)   
1. มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ละเอียด รอบคอบ
2.  มีความขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

 

สามารถสมัครด้วยตัวเองเท่านั้นที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา
888 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร. 053734140 ต่อ 201