น้ำมันที่ “หล่อเลี้ยง”

หัวใจของชุมชน

จากความยากจนสู่ความยั่งยืน

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น 
Camellia Seed Oil and Other Plant Oil Product Research and Development Center
เป็นโรงงานหีบน้ำมันจากเมล็ดคามีเลีย และน้ำมันพืชอื่นๆ และเป็นสถานที่วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพืชน้ำมัน
ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากเมล็ดคามีเลีย เมล็ดงาม้อน เมล็ดไนเจอร์ เมล็ดมะรุม
และพืชน้ำมันอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่จะให้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยรวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดต่างๆ
ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนทั่วไป จากแนวพระราชดำริฯ

น้ำมันเมล็ดงาม้อน
Perilla Seed Oil

น้ำมันเมล็ดไนเจอร์
Niger Seed Oil

น้ำมันเมล็ดมะรุม
Moringa Seed Oil

ดูรายละเอียดสินค้าทั้งหมด

หน่วยงานภายใน

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น
(Camellia Seed Oil and Other Plant Oil Product Research and Development Center the Chaipattana Foundation)

888 ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

เวลาทำการ
ลานนิทรรศการ – สำนักงาน :
08.30 – 17.00 น. จันทร์-เสาร์
ร้านค้าเมล็ดชา : 09.00 – 19.00 น.
ร้านอาหารเมล็ดชา :
10.00 – 20.00
เปิดทำการทุกวัน
ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-734140-2
Email: teaoilcenter@gmail.com
Fax : 053-734140-2 ต่อ 205
Facebook : TeaOilCenter
Line Official : @TeaOilCenter

Shopping Cart