Slide 2
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

Tea Oil Plant and Other Oil Crops Research and Development Center

Slide 1
น้ำมันเมล็ดชา ดีอย่างไร ?

- มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงถึง 87%
- สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู
- มีโอเมก้า 9 สูง
- อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
"สุขภาพดี....ร่างการแข็งแรง
ใช้ของไทย....ช่วยชัยพัฒนา"

Slide 3

โรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาแห่งนี้เป็นโรงหีบน้ำมันชาแห่งแรกและเป็นโรงหีบน้ำมันชาที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย เครื่องจักรทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบและผลิตภายในประเทศ

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow