น้ำมันที่ “หล่อเลี้ยง”

หัวใจของชุมชน

จากความยากจนสู่ความยั่งยืน

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน”  เป็นโรงงานหีบน้ำมันจากเมล็ดคามีเลีย และพืชน้ำมันอื่นๆ และเป็นสถานที่วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพืชน้ำมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากเมล็ดคามีเลีย เมล็ดงาม้อน เมล็ดไนเจอร์ เมล็ดมะรุม และพืชน้ำมันอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่จะให้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยรวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดต่างๆ ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนทั่วไป จากแนวพระราชดำริฯ

น้ำมันเมล็ดงาม้อน
Perilla Seed Oil

น้ำมันเมล็ดไนเจอร์
Niger Seed Oil

น้ำมันเมล็ดมะรุม
Moringa Seed Oil

ดูรายละเอียดสินค้าทั้งหมด

Location
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
Tea Oil Plant and Other Oil Crops Research and Development Center, the Chaipattana Foundation )

888 ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

Our hours

Office&Exhibition : 08.30 – 17.00
Monday – Saturday

Shop : 09.00 – 19.00
Restaurant : 10.00 – 20.00
Monday – Sunday

Contact us
Phone: 053-734140-2
Email: teaoilcenter@gmail.com
Fax : 053-734140-2 ต่อ 205
Facebook : TeaOilCenter
Line Official : @TeaOilCenter
0
    0
    ตะกร้าสินค้าของคุณ