ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คลังสินค้าโรงงาน
ฝ่าย/แผนก : ฝ่ายโรงงาน
เพศ : ชาย
อายุไม่เกิน : 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี สาขาการจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
คุณสมบัติอื่นๆ (Other) :

  1. หากมีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า
  2. มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ละเอียด รอบคอบ
  3. มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความตั้งใจในการทำงาน
  4. หากผ่านการฝึกอบรมระบบ GMP/HACCP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. คนในพื้นที่อำเภอแม่สาย หรืออำเภอแม่จันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา
สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม 2. ตรวจสุขภาพประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Summary) :

  1. จัดทำเอกสารให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน GMP&HACCP และรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ เรื่อง การจัดการคลังสินค้า และการขนส่งสินค้า
  2. การจัดการควบคุมคลังสินค้า โดยทำการบันทึกจำนวนสินค้า/รุ่นของสินค้าที่รับเข้า/ติดป้ายชี้บ่ง/รับเข้าและเบิก-จ่าย ตามระบบบัญชีและ FIFO/นำส่งสินค้า/ควบคุมการเก็บรักษาและความสะอาดของห้องคลังสินค้า/ตรวจนับสต๊อค/ดำเนินการสั่งผลิตและสั่งซื้อ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานการผลิตอยู่เสมอ/แจ้งอายุสินค้าที่เหลือในคลังเพื่อป้องกันสินค้าหมดอายุ (Dead stock)ตรวจสอบรถขนส่งสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออก ได้แก่ ความสะอาด/สภาพยานพาหนะ/สภาพสินค้า/การปิดปกคลุม เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัย และขนส่งสินค้าอย่างระมัดระวังมีการป้องกันการกระแทกของสินค้า
  3. ควบคุมการตรวจคัดบรรจุภัณฑ์ก่อนนำไปใช้ในกระบวนการผลิต โดยจัดหาแรงงานในการตรวจคัดและควบคุมการคัดแยกจำนวนของดีของเสียจากการตรวจรับและรับเข้าคลังสินค้า

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
888 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทรศัพท์ 053-734140-2 ต่อ 201