ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน 
( Tea Oil Plant and Other Oil Crops Resarch and Development Center )
888 ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130,
888 Wiang Phang Kham, Amphoe Mae Sai, Chiang Rai, Thailand 57130
ติดต่อได้ที่ : 053-734140-2     fax : 053-734140-2 ต่อ 205
E-mail : teaoilcenter@gmail.com 
Shopping Cart
Scroll to Top