แปลงสาธิตพืชน้ำมัน Demo Plants Oil

แปลงสาธิตพืชน้ำมัน โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ขนาดกว่า 8 ไร่ ในบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรูซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชหลากหลายชนิดที่สามารถสกัดออกมาเป็นน้ำมัน เพื่องานวิจัยและให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมไม่ว่า งาม้อน ไนเจอร์ มะรุม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแปลงผักสวนครัวอินทรีย์ จะพบกับผักสลัดต่างๆ รวมทั้งผักอื่นๆนานาชนิด ผลผลิตที่ได้จะส่งตรงเข้าครัวของร้านอาหารเมล็ดชาของทางโครงการฯ โดยแปลงสาธิตนี้จะปลูกพืชน้ำมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ตลอดทั้งปี

แปลงสาธิตพืชน้ำมัน
ภาพเจ้าหน้าที่โครงการกำลังฝัดเมล็ดงาม้อน
ภาพแปลงสาธิตที่มีการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวขั้นบันได
ภาพแปลงสาธิตมุมสูง

Shopping Cart
Scroll to Top