แปลง FA2

แปลงสาธิต FA2 แปลงปลูกสตรอว์เบอร์รี ไนเจอร์ และงาม้อน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 3 งาน 48 ตร.วา
วัตถุประสงค์ 1.สตรอว์เบอร์รี ใช้เป็นวัตถุดิบ ร้านอาหาร 2.ไนเจอร์และงาม้อนใช้เป็นวัตถุดิบโรงงาน

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับการดำเนินงานม.ค.ก.พมี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1.ช่วงระยะการติดดอกปลูกสตรอว์เบอร์รี่ FA2(1)*****
2.ปลูกไนเจอร์ FA2(2)****
3.ปลูกถั่วเหลือง เชียงใหม่ / ปรับปรุงดิน****
4.ปลูกงาม้อน FA(2)****

ภาพแปลงสาธิต FA2