แปลง FA3

แปลงสาธิต FA3 แปลงปลูกไนเจอร์

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 2 ไร่ 2 งาน 13 ตร.วา

 

แผนปฏิบัติการ ปี 2562
แปลงสาธิต FA3 การเพาะปลูกไนเจอร์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบโรงงาน ลดการซื้อจากภายนอก
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ลำดับ
การดำเนินงาน
 ม.ค   ก.พ   มี.ค   เม.ย   พ.ค   มิ.ย   ก.ค   ส.ค   ก.ย   ต.ค   พ.ย   ธ.ค 
1.  ปลูกไนเจอร์                        
2.  ปลูกปอเทือง ปรับปรุงดิน                        
3. ปลูกไนเจอร์                        

 

แชร์กันเลยจ้าา
Share on Facebook
Facebook
0Print this page
Print
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter