แปลง FA4

แปลงสาธิต FA4 แปลงปลูกไนเจอร์ และงาม้อน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 3 งาน 51 ตร.วา

 

 

แผนปฏิบัติการ ปี 2563
แปลงสาธิต FA4 การเพาะปลูกไนเจอร์และงาม้อน 
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบโรงงาน ลดการซื้อจากภายนอก
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ลำดับ
การดำเนินงาน
 ม.ค   ก.พ   มี.ค   เม.ย   พ.ค   มิ.ย   ก.ค   ส.ค   ก.ย   ต.ค   พ.ย   ธ.ค 
1. ปลูกไนเจอร์                        
2.  ปลูกปอเทือง ปรับปรุงดิน                        
3.  ปลูกงาม้อน                        
แชร์กันเลยจ้าา
Share on Facebook
Facebook
0Print this page
Print
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter