แปลง FA6

แปลงสาธิต FA6 แปลงปลูกพืชผักสมุนไพร

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 1 ไร่
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดจำหน่าย เป็นวัตถุดิบพืชผักสวนครัว สมุนไพรพื้นบ้านในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานะการโควิด-19

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับการดำเนินงานม.ค.ก.พมี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1.พืชผัก (ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักชี คี่นฉ่าย ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว พริกขี้หนูสวน)************
2.พืชสมุนไพร(ตะไคร้ ผักชีฝรั่ง สะระแน่ กระชาย พริกไทย ข่า)************

ภาพแปลงสาธิต FA6