แปลง FA6

แปลงสาธิต FA6 แปลงปลูกงาม้อน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 1งาน 21 ตร.วา

 
แผนปฏิบัติการ ปี 2563
แปลงสาธิต FA6 แปลงปลูกงาม้อน
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้โรงงาน ลดการรับซื้อจากภายนอก
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ลำดับ
การดำเนินงาน
 ม.ค   ก.พ   มี.ค   เม.ย   พ.ค   มิ.ย   ก.ค   ส.ค   ก.ย   ต.ค   พ.ย   ธ.ค 
1.  ปลูกไนเจอร์                        
2. 

ปลูกปอเทืองและปรับปรุงดิน

                       
3.

ปลูกงาม้อน

                       
แชร์กันเลยจ้าา
Share on Facebook
Facebook
0Print this page
Print
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter