แปลง FB3

แปลงสาธิต FB3 แปลงทดลองการปลูกไนเจอร์

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 9 ไร่ 3 งาน 80 ตร.วา

 

แผนปฏิบัติการ ปี 2563
แปลงสาธิต FB3 การเพาะปลูกไนเจอร์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบโรงงาน ลดการซื้อจากภายนอก
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ลำดับ
การดำเนินงาน
 ม.ค   ก.พ   มี.ค   เม.ย   พ.ค   มิ.ย   ก.ค   ส.ค   ก.ย   ต.ค   พ.ย   ธ.ค 
1.  เพาะปลูกต้นไนเจอร์                        
2.  ปลูกต้นปอเทือง                        
3. เพาะปลูกต้นไนเจอร์                        
แชร์กันเลยจ้าา
Share on Facebook
Facebook
0Print this page
Print
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter