แปลง FB4

แปลงสาธิต FB4 แปลงทดลองนาข้าว แปลงทำปุ๋ยหมัก

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 3 ไร่ 1 งาน 40 ตร.วา

 

แผนปฏิบัติการ ปี 2563

แปลงสาธิต FA4 การเพาะปลูกไนเจอร์ 

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ใบหญ้าของโครงการ ใช้บำรุงดินในแปลงต่างๆของโครงการ
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ลำดับ
การดำเนินงาน
 ม.ค   ก.พ   มี.ค   เม.ย   พ.ค   มิ.ย   ก.ค   ส.ค   ก.ย   ต.ค   พ.ย   ธ.ค 
 1. จัดทำปุ๋ยหมักจากใบไม้                        
แชร์กันเลยจ้าา
Share on Facebook
Facebook
0Print this page
Print
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter