แปลง FB5

แปลงสาธิต FB5 แปลงทดลองการปลูกมัลเบอร์รี่

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 2 งาน 43 ตร.วา

 

แผนปฏิบัติการ ปี 2563
แปลงสาธิต FA5 การเพาะปลูกมัลเบอร์รี่
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบโรงงาน ลดการซื้อจากภายนอก
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ลำดับ
การดำเนินงาน
 ม.ค   ก.พ   มี.ค   เม.ย   พ.ค   มิ.ย   ก.ค   ส.ค   ก.ย   ต.ค   พ.ย   ธ.ค 
1. ปรับปรุงแปลง บำรุงดิน                        
1. ตัดแต่งกิ่ง ดูแลรักษาต้น                        
2. เก็บเกี่ยวผลผลิต                        
แชร์กันเลยจ้าา
Share on Facebook
Facebook
0Print this page
Print
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter