โรงปุ๋ยไส้เดือน

โรงปุ๋ยไส้เดือน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง :  35 ตร.วา

 

แผนปฏิบัติการ ปี 2563
โรงปุ๋ยไส้เดือน
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งจัดทำปุ๋ย บำรุงดิน ให้กับแปลงสาธิตลดการจัดซื้อปุ๋ยจากภายนอก
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ลำดับ
การดำเนินงาน
 ม.ค   ก.พ   มี.ค   เม.ย   พ.ค   มิ.ย   ก.ค   ส.ค   ก.ย   ต.ค   พ.ย   ธ.ค 
1.  ดูแลบ่อปุ๋ย ให้อาหารไส้เดือน                        
2.  เก็บผลผลิต                        
แชร์กันเลยจ้าา
Share on Facebook
Facebook
0Print this page
Print
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter