โรงเรือนEvap

โรงเรือน Evap

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 44 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและรักษาสายพันธุ์ต้นลาเวนเดอร์และพืชสมุนไพรต่างประเทศ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของโครงการฯในอนาคต

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับการดำเนินงานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1.เพาะต้นลาเวนเดอร์**
2.บำรุงดูแลรักษา ต้นลาเวนเดอร์************
3.ขยายพันธุ์ บำรุงรักษา สมุนไพรต่างประเทศ************
4.กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค สลัดคอส ต้นหอม****

ภาพแปลงสาธิต โรงเรือน Evap