Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

  • Home
  • หน่วยงานภายใน

โรงงานผลิตชาน้ำมันและพืชน้ำมัน Tea Oil Factory

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้โรงงานชาน้ำมันเป็นโรงงานต้นแบบ สามารถเข้าชมได้ในทุกจุดของโรงงาน มีขั้นตอนที่เรียบง่าย สะอาด มีการคำนึงถึงระบบสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติ นอกจากนั้นยังรับสั่งให้เป็นโรงงานที่มีรูปแบบทันสมัยและมีสีสันสวยงาม

Continue Reading

ลานนิทรรศการ Tea Oil Exhibition

ส่วนนิทรรศการ เป็นส่วนเชื่อมต่อกับส่วนอาคารสำนักงาน พื้นที่เป็นโถงโล่งโปร่งใช้สำหรับจัดงานนิทรรศการให้ความรู้เรื่องชาน้ำมันและพืชน้ำมันชนิดต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายหรือที่กำลังทดลองปลูกและนำมาสกัดน้ำมัน

Continue Reading

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Maletcha Shop

ร้านค้าขายของที่ระลึกเป็นสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราเมล็ดชาและตราภัทรพัฒน์มากกว่า 400 รายการ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลผลิตที่ได้จากการหีบน้ำมัน

Continue Reading

ร้านอาหารเมล็ดชา Maletcha Restaurant

ร้านอาหารเมล็ดชา (Maletcha) นั้นเริ่มก่อตั้งมาพร้อมกับศูนย์วิจัยพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน สำหรับชื่อ “เมล็ดชา” ของทางร้านนั้นเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนโลโก้ (Logo) ของทางร้านนั้นเป็นรูปดอกชาสีขาวที่กำลังบานเต็มที่ กลางดอกมีเกสรสีเหลือง ดอกกำลังออกผลสีน้ำตาลเข้มอยู่ใต้ช่อดอก รองรับด้วยก้านดอกสีเขียวสด และมีชื่อร้านเมล็ดชาสีเขียวเขียนอยู่ด้านข้าง

Continue Reading

สวนสาธารณะ Recreations Area

ก่อนที่จะเข้ามาถึงอาคารที่ทำการของศูนย์ฯ จะพบว่าพื้นที่กว้างด้าน หน้าได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นสวนแห่งการพักผ่อน สวนแห่งนี้ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นไว้หลากหลายชนิดและปูหญ้าสีเขียวขจีโอบรอบสระน้ำขนาดใหญ่จำนวน 2 สระ

Continue Reading