หน้าหลัก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
Tea Oil Plant and Other Oil Crops Research
and Development Center

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน” เพื่อเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมันอื่นๆ เพื่อผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภค นำไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง รวมทั้งนำกากวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกส่วนของพืชนั้นๆ ต่อมามีพระราชดำริให้จัดสร้างโรงงานผลิตน้ำมันเมล็ดชาต้นแบบ มีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย สะอาด คำนึงถึงระบบสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติ มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และมีรูปแบบทันสมัยสวยงามและมีสีสัน สามารถมองเห็นกระบวนการต่างๆ ได้ผ่านผนังกระจก ส่วนด้านนอกทำเป็นส่วนพักผ่อนสาธารณะ เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามและได้ความรู้

หน่วยงานภายใน
ลานนิทรรศการ
TEA OIL EXHIBITION

พื้นที่นิทรรศการมีพี้นที่เชื่อมต่อกับโรงหีบน้ำมัน เมื่อได้เข้าชมนิทรรศการแล้วผู้ชมสามารถเดินตามระเบียงทางลาดลงที่จะนำไปสู่พื้นที่ของโรงหีบน้ำมัน ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ยังมีส่วนของนิทรรศการที่แสดงถึงข้อมูลของการทำงานและผลงานของศูนย์วิจัยฯ ซึ่งรูปแบบของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

โรงงานผลิตชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
TEA OIL FACTORY

โรงงานผลิตน้ำมันแห่งนี้เป็นโรงหีบน้ำมันชาแห่งแรกและเป็นโรงหีบน้ำมันชาที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย เครื่องจักรทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบและผลิตภายในประเทศ จากการต่อยอดเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มเป็นไบโอดีเซลในโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนา โดยสามารถเปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันได้ในทุกขั้นตอน การผลิต – พื้นที่การผลิตถูกจัดสรรและวางผังการผลิตอย่างเป็นระบบ

ร้านอาหารเมล็ดชา
MALETCHA RESTAURANT

ร้านอาหารเมล็ดชานั้น เป็นแนวคิดของการผสานความเป็นธรรมชาติเข้ากับกลิ่นอายของความทันสมัยที่เจือด้วยเสน่ห์ในกลิ่นอายของการจัดวางร้านแบบเมืองเหนือ (Modern Contemporary Lanna) ร้านอาหารตั้งอยู่บนปีกด้านทิศตะวันออกของอาคารศูนย์ชาฯ บนพื้นที่เปิดโล่งขนาด 80 ที่นั่งริมสระน้ำขนาดใหญ่ อาหารที่ร้านเมล็ดชาเป็นอาหารถูกปรุงอย่างพิถีพิถัน ใช้น้ำมันสกัดจากเมล็ดชาคุณภาพสูงที่ทางศูนย์ชาฯ ได้คัดสรรมาอย่างเป็นอย่างดีเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแทบทุกเมนู

Shopping Cart
Scroll to Top